Artikelen door Gert

Voorgang aanbouw Rotterdam

De aanbouw is wind en water dicht. Reikhalzend kijken we uit naar het zinkwerk van de luifels en de aluminium lamellen in het overstek. Lees meer over dit project..

Verbouwing appartement Keizersgracht

Voor een verbouwing van een appartement aan de Keizersgracht te Amsterdam is vandaag, vrijdag de 13de, de aanvraag omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag betreft een interne verbouwing in combinatie met een kleine gevelwijziging. Update 26 maart: de verleende omgevingsvergunning is ontvangen. Binnen 10 werkdagen vanaf de indiening. Een absoluut record.    

Subsidieaanvraag Douaneloods Roosendaal

De tweede ronde voor de aanvraag subsidie cultureel erfgoed van de Provincie Noord Brabant is van start gegaan. In de voorwaarden staat dat gehonoreerd gaat worden naar volgorde van inzending. Met een druk op de verzendknop om 0.02 uur in de ochtend waren we de eerste inzending.

Eerste paal voor aanbouw villa

Met het aanbrengen van de eerste funderingspalen zijn de werkzaamheden voor de aanbouw van de villa te Rotterdam begonnen. De aannemer is de firma Eekhoutbouw uit Kwintsheul. Lees meer over dit project.

Schetsontwerp station Roermond

In opdracht van NS Stations is onderzocht hoe het huidige station Roermond, en vooral het historische stationsgebouw dat grotendeels leeg staat, herontwik­keld kan worden tot een levendig en voor de reiziger aantrekkelijk station. Daarnaast is onderzocht hoe de aansluiting op de directe omgeving en de toegangkelijkheid kan worden verbeterd. Met de voorgestelde ingre­pen krijgt het […]

Schetsontwerp Middelburg CS

Station Middelburg werd in 1872 officieel in gebruik genomen en is sinds midden jaren ‘70 een beschermd rijksmonument. Het stationsgebouw heeft door de jaren heen haar oorspronkelijke glans verloren en staat momenteel grotendeels leeg. In opdracht van NS Stations is in dit schetsontwerp onderzocht hoe met functiewijzigingen en restauratie van de oorspronkelijke monumentale onderdelen en […]

Instandhouding Douaneloods Roosendaal

Een aanvraag voor de subsidie cultureel erfgoed van de Provincie Noord Brabant is ingediend voor de instandhouding van de douaneloods op het stationscomplex van Roosendaal. Deze loods was voorheen in gebruik door van Gend en Loos en wordt nu verhuurd ten behoeve van particuliere opslag. De beoogde werkzaamheden betreffen de instandho­uding van het rijksmonu­ment inclusief […]