Station Roermond

Schetsontwerp station Roermond

In opdracht van NS Stations is onderzocht hoe het huidige station Roermond, en vooral het historische stationsgebouw dat grotendeels leeg staat, herontwik­keld kan worden tot een levendig en voor de reiziger aantrekkelijk station. Daarnaast is onderzocht hoe de aansluiting op de directe omgeving en de toegangkelijkheid kan worden verbeterd. Met de voorgestelde ingre­pen krijgt het station zijn glans terug en herneemt het zijn positie als sprankelend schakelpunt tussen de reiziger en de stad.

Middelburg CS

Schetsontwerp Middelburg CS

Station Middelburg werd in 1872 officieel in gebruik genomen en is sinds midden jaren ‘70 een beschermd rijksmonument. Het stationsgebouw heeft door de jaren heen haar oorspronkelijke glans verloren en staat momenteel grotendeels leeg. In opdracht van NS Stations is in dit schetsontwerp onderzocht hoe met functiewijzigingen en restauratie van de oorspronkelijke monumentale onderdelen en detailleringen station Middelburg weer het sprankelend schakelpunt tussen reiziger en stad kan worden: Middelburg CS.

Douaneloods Roosendaal

Instandhouding Douaneloods Roosendaal

Een aanvraag voor de subsidie cultureel erfgoed van de Provincie Noord Brabant is ingediend voor de instandhouding van de douaneloods op het stationscomplex van Roosendaal. Deze loods was voorheen in gebruik door van Gend en Loos en wordt nu verhuurd ten behoeve van particuliere opslag. De beoogde werkzaamheden betreffen de instandho­uding van het rijksmonu­ment inclusief demontage van de tijdelijk­e voorzieni­ngen. De oorspronk­elijke karakteri­stiek en monumenta­le kwaliteit van het daklandsc­hap wordt hersteld door de restaurat­ie van de oorspronk­elijke dakafwerk­ing, dakoverst­ekken en dakkapell­en.

Update januari 2015: Deze subsidie ronde werd verdeeld over een serie van kleine projecten waarbij de aanvraag douaneloods helaas niet gehonoreerd is. In maart 2015 gaat er een tweede subsidie ronde van start voor welke de Douaneloods wellicht alsnog in aanmerking kan komen.

 

Nieuwe entree station Zaltbommel

Nieuwe foto’s uit Zaltbommel

Ruland Architecten heeft in opdracht van NPC Royal Haskoning DHV de uitbreiding van Station Zaltbommel met OV poortjes en glazen barrièrs vormgegeven. Aan de bestaande looproute door het gebouw heen is op de begane grond een nieuwe richting toegevoegd, evenwijdig aan het spoor. Deze nieuwe entree wordt gekenmerkt door een luifel welke aan één zijde door een dubbele kolommen rij ondersteund wordt. Hierdoor zijn de OV poorten en glazen barrièrs een logisch onderdeel van het expressief vormgegeven station geworden.

De nieuwe entree van Station Zaltbommel is gefotografeerd door Jannes Linders. Lees meer over dit project.

Station Geldermalsen

Station Geldermalsen uit de steigers

Stationsgebouw Geldermalsen was gedurende de gevelherstel- en renovatiewerkzaamheden naar voorbeeld van de kunstenaar Christo volledig en zeer vakkundig ingepakt. Inmiddels zijn de werkzaamheden op de verdiepingen gereed en is de steiger grotendeels weer afgebroken. Het resultaat van alle voorbereidingen en werkzaamheden is zichtbaar en het is een pareltje geworden.

Lees meer over dit project..

Aanbouw villa Rotterdam

Omgevingsvergunning verleend

Voor de aanbouw van de villa te Rotterdam is deze week de omgevingsverguning verleend. Binnenkort gaat er uit de geselecteerde aannemers een definitieve keuze gemaakt worden waarna snel met de bouw gestart kan worden.

Lees meer over dit project.

Aanbouw villa Rotterdam

Schetsontwerp uitbreiding villa Rotterdam

Voor een aanbouw aan een bestaande villa aan de Kralingseweg te Rotterdam heeft Ruland Architecten het schetsontwerp afgerond. De nieuwe aanbouw is een uitbreiding van de woonkamer en is als een derde element tegen het hoofdvolume geplaatst. De kenmerkende horizontale belijning is opgebouwd uit stalen thermisch verzinkte UNP profielen.

Lees meer over dit project.

Eindhoven perron 2

Perrongebouw in gebruik

Het kioskgebouwtje op perron 2 van station Eindhoven is opgeleverd. Na een vliegende start volgde een vlotte uitvoering zonder veel problemen. Het resultaat mag er absoluut wezen: het oorspronkelijke plafond is hersteld, mooie armaturen en een nette inpassing van de nieuwe kiosk. Door het terugbrengen van het originele kleuren palet is weer zichtbaar gemaakt hoe kleurrijk de jaren 50 waren. Het wachten is nu op de renovatie van de overige twee perrongebouwtjes voor het herstel van het ensemble.

Lees meer over dit project.

Zaltbommel OVCP

Oplevering luifel Zaltbommel

Deze week was het zover, de oplevering van de nieuwe entree voor station Zaltbommel. Door de nieuwe luifel vormen de OV controle poorten en de glazen barriers een logische uitbreiding van het station.

Lees meer over dit project..

Eindhoven gebouw perron 2

Perrongebouw Eindhoven in uitvoering

Nog net voor het kerstreces van 2013 is men begonnen met de werkzaamheden aan het perrongebouwtje op het tweede perron van station Eindhoven. Zoals met veel bouwprojecten in bestaande gebouwen was het vandaag een bouwbezoek vol verrassingen. De originele houten plafonds blijken grotendeels nog intact aanwezig te zijn onder de witte verflaag en kunnen hersteld te worden en voor het koperen en aluminium zetwerk wordt een expert ingeschakeld.

Lees meer over dit project..