Detailhandel, kantoren en wonen. Diversiteit in deelgebieden

Ruland Architecten geeft visie stationsomgeving Duivendrecht

In opdracht van NS Vastgoed heeft Ruland Architecten een studie gemaakt naar de mogelijke invulling van het gebied ten westen en zuiden van NS station Duivendrecht. Dit gebied is eigendom van NS Vastgoed.

De locatie is gelegen tussen de Holterbergweg en de spoorlijn Amsterdam Centraal – Utrecht Centraal en wordt in het noorden begrensd door het bedrijventerrein onder de van der Made weg in het zuiden door de sportvelden van de Amsterdam Arena. De spoorlijn Duivendrecht – Schiphol en de spoorlijn Schiphol – Utrecht Centraal (de Utrechtboog) doorkruisen het gebied.

 

De verschillende deelgebieden van de locatie hebben door de ruimtelijke begrenzingen, barrières en de reeds aanwezige bebouwing elk hun eigen, unieke karakter gekregen. In de visie van Ruland Architecten vormen deze karakteristieke eigenschappen de basis voor het ontwerp en worden deze versterkt door een “groen structuurplan” als uitgangspunt voor het gehele gebied te nemen. Station Duivendrecht gaat in dit plan fungeren als de spil, de centrale positie die het verdient op deze locatie.

Dit “groen structuurplan” gaat de verschillende deelgebieden verbinden en wordt de kwaliteit van de locatie als woon- , werk- en recreatiegebied verder versterkt. Station Duivendrecht gaat in dit plan fungeren als de spil, de centrale positie die het verdient op deze locatie.

 

Bedrijven en startersdriehoek …
Het noordelijk deel van de locatie, vanaf de Van der Madeweg tot aan het spoortalud van de spoorlijn Duivendrecht – Schiphol, kan verder als bedrijventerrein ontwikkeld worden. Belangrijk voor het karakter van dit gebied is dat er een mix ontstaat tussen grote, GDV-achtige bedrijven, middelgrote bedrijven en kleine startende bedrijven.

Voor deze laatste groep kleine ondernemers is een invulling gemaakt van de startersdriehoek: een bedrijfsgebouw van maximaal 2 tot 3 lagen met kleinschalige bedrijfsruimten. Via ruime poorten in de gevels langs de Spaklerweg en Stationsweg zijn de aan de binnenstraten gelegen bedrijfsruimten goed zichtbaar en worden deze ontsloten. Aanvullende parkeerplaatsen voor de startersdriehoek en station Duivendrecht zijn voorzien op het dak van dit complex.

Het bedrijventerrein met startersdriehoek wordt visueel beëindigd door een kantoorgebouw dat door zijn ligging een duidelijke markering aan het Stationsplein is.

… of studentenwoningen
Een alternatief voor de bebouwing van de startersdriehoek is het ontwikkelen van een campus voor studenten op het van dak van de bedrijfsruimten voor startende ondernemers.

Door het dak als een “groendak” uit te voeren ontstaat er een open parkstructuur die in verbinding staat met, en overloopt in, het open landschap rond de kerk van Oud Duivendrecht. De bedrijfsruimten voor de starters wordt uitgevoerd in een open, flexibele, prefab betonstructuur die naar wens kan worden ingevuld als bedrijfsruimte of bij de parkeergarage getrokken kan worden.

De woontorens zijn zo geplaatst dat zij buiten de geluidscontouren van Schiphol vallen en een optimaal uitzicht hebben op het omringende landschap.

Stationsplein
De betekenis van het station Duivendrecht wordt versterkt door aan een nieuw en aangepast stationsplein een hoogwaardige, onderscheidende en kleinschalige kantoorlocatie te ontwikkelen, aangevuld met hotel- en horecavoorzieningen.

Deze kantoorlocatie ligt gedeeltelijk aan een waterpartij en oriënteert zich op het landschap van “the Old Course”.  De wig vormen van de kantoren, met daartussen voorzieningen gesitueerd in paviljoens, maken een wisselend zicht vanaf het stationsplein op het landschap mogelijk.

Door deze ingrepen wordt het Stationsplein ook een echt stedelijk plein.

Parkwoningen ’the Old Course’
Op het zuidelijk deel van de locatie, onder de spoorlijn Schiphol – Utrecht Centraal op het terrein van de golfbaan “the Old Course” wordt woningbouw gerealiseerd. Door clusters van hoge bebouwing te maken kan het karakter van het bestaande groene, open landschap behouden worden. Op deze manier wordt enerzijds een natuurlijke overgang gecreëerd naar de omliggende sportvelden en sportcomplexen van de Amsterdam Arena, anderzijds sluit het woongebied aan op de grotere schaal van de bebouwing aan de zuidzijde.

Elk cluster is opgebouwd uit een aantal woontorens met uitgebreide gemeenschappelijke voorzieningen voor deze woningen, zoals sport- en fitness faciliteiten. Er wordt geparkeerd in de gemeenschappelijke ondergrondse parkeergarages. Door de positie van de individuele torens en het cluster is er vanuit elke woning zicht op het omringende landschap. De waterpartijen scheiden de clusters fysiek van het omliggende landschap maar niet ruimtelijk. Hierdoor blijft de beleving van losse torens in het parklandschap intact.

LokatieDuivendrecht
MetrageKantoren 46.500 m2 vloeroppervlak
Bedrijven 46.400 m2 vloeroppervlak
Jaar2006
Opdrachtgever
ArchitectRuland Architecten, Amsterdam
StatusStudie
AfbeeldingenRuland Architecten, Amsterdam

© Ruland Architecten 2024