NS Reizigers Roosendaal

Renovatie en verbouwing van kantoren in Stationsgebouw Roosendaal

De huisvesting van NS Reizigers in het rijksmonument Station Roosendaal is ingrijpend gerenoveerd en verbouwd door Ruland Architekten. De oorspronkelijke structuur en de monumentale waarde zijn in ere hersteld en nieuwe indelingen en moderne technieken zijn passend ingevoegd in het historische pand. Er is hiermee een nieuw en toekomstig gebruik van een zeer markant stationsgebouw mogelijk gemaakt.

Stationsgebouw Roosendaal is ontworpen door rijksbouwmeester D.E.C. Knuttel en spoorwegarchitect G.W. Heukelom en gebouwd in de periode 1905 – 1097. In 1944 is een deel van het gebouw, waaronder de oorspronkelijke entreehal, onherstelbaar beschadigd geraakt. De nieuwe invullingen, naar ontwerp van architect S. van Ravesteyn, zijn in 1949 in gebruik genomen.

NS Reizigers, regio Brabant Noord, is gevestigd in de bouwdelen ontworpen door van Ravensteyn en de oorspronkelijke stationswoningen. In de loop der jaren zijn de interieurs meermaals verbouwd en aangepast om te kunnen voldoen aan de zich wijzigende gebruikseisen. Ruland Architecten heeft in opdracht van NS Stations, de gebouweigenaar, en NS Reizigers, de huurder, zowel het exterieur als het interieur uitvoering gerenoveerd en gerevitaliseerd.

Bijzonder aan het bouwkundig ontwerp is dat de oorspronkelijke monumentaliteit grotendeels is hersteld door het in het zicht te brengen van wat lange tijd verborgen is geweest. Oorspronkelijke vloerconstructies en plafonds zijn in het zicht gebracht en gerestaureerd en met behulp van historisch kleuronderzoek konden de historische kleuren weer toegepast worden. Oude indelingen en structuren zijn inzichtelijk gemaakt door het verwijderen van niet oorspronkelijke en afbreuk doende verbouwingen.

Op de zolders zijn de houten daken geïsoleerd waardoor zeer ruime en bijzondere kantoren en vergaderruimten van verschillende afmetingen gerealiseerd konden worden. De houten kap- en spantconstructies zijn hierbij in het zicht gebleven. De nieuwe invullingen zijn dusdanig ingepast dat de karakteristiek van het oude pand versterkt wordt.

De nieuwe kantoorindelingen zijn uitgevoerd in glaspuien en in dichte metselwerk wanden zijn ten behoeve van de transparantie nieuwe raamopeningen en toegangen gemaakt. Voor een maximaal contrast tussen de bestaande en nieuwe indelingen zijn deze glaspuien minimaal gedetailleerd en samengesteld uit stalen strippen en hoekprofielen.
De benodigde klimaatinstallaties en tracés zijn in het zicht aangebracht, passend in de oude structuur van het gebouw. De benodigde nieuwe installatieruimte is geplaatst in de zolderkap van het lage bouwdeel. Hiertoe is er een nieuwe verdiepingsvloer ingebouwd, boven de oorspronkelijke plafondhoogte. Vloer en plafonds zijn zwevend uitgevoerd om geluid in de ondergelegen kantoorruimten tot een minimum te beperken.
De nieuwe stalen trap in de ontmoetingsruimte op de begane grond is een volledig vrijstaande trap met twee tussen bordessen. De trap staat op een nieuw gemaakte betonnen fundatie, weggewerkt onder de bestaande vloer en nieuwe vloerafwerking.

De vloer- en wandafwerkingen en het vaste meubilair van de ontvangstbalie en pantry’s zijn eveneens door Ruland Architecten ontworpen.

In het exterieur is het metselwerk gereinigd en beschadigingen hersteld. Dakgoten en dakafwerkingen zijn vernieuwd. Kozijnen, ramen en deuren zijn zoveel als mogelijk naar de oorspronkelijke indelingen hersteld en al het glas is vervangen voor monumentenglas. De bestaande dakkapellen zijn eveneens naar oorspronkelijk beeld hersteld. Het gehele exterieur is op basis van historisch kleuronderzoek in de oorspronkelijke kleuren geschilderd.

Door de structuur en de oorspronkelijke monumentale waarde in ere te herstellen en nieuwe indelingen en techniek passend in te voegen is een nieuw en toekomstig gebruik van een zeer markant spoor gerelateerd industrieel erfgoed mogelijk gemaakt.

LokatieRoosendaal
Metrage1775 m2 bvo
Jaar2011 – 2012
StatusUitgevoerd
OpdrachtgeverNS Stations, Utrecht (Casco)
Opdrachtgever
NS Reizigers, Utrecht (Inbouwpakket)
ArchitectRuland Architecten, Amsterdam
ConstructeurABR Adviesbureau voor Bouwkonstrukties, Roosendaal
Adviseur InstallatiesOverdevest Adviseurs, Den Haag
Adviseur BouwfysicaPeutz & Associes bv, Zoetermeer
BouwkostenadviesBouwkostenadviesburo Treur bv, Hillegom
Bouwdirectie
Arcadis Nederland bv, Amersfoort
Aannemerde Bonth van Hulten, Nieuwkuijk
InstallatiesSynto Installatiebedrijf bv, Goes
InterieurbouwerVisker Interieurbouw, Terheijden
FotografieJannes Linders, Rotterdam
© Ruland Architecten 2024