Station Roosendaal

Renovatie en restauratie monumentaal stationsgebouw

Station Roosendaal, een rijksmonument, is ingrijpend gerestaureerd en gerenoveerd door Ruland Architecten, in opdracht van NS Stations. De oorspronkelijke structuur en de monumentale waarde zijn in ere hersteld en nieuwe indelingen en moderne technieken zijn passend ingevoegd in het historische pand. Hierdoor is er een nieuw en toekomstig gebruik van een zeer markant en spoorgerelateerd industrieel erfgoed mogelijk gemaakt.

 

Met de renovatie en restauratie van het stationsgebouw van Roosendaal heeft dit station nieuw elan verworven. In plaats van louter op de sporen gericht te zijn, opent dit markante gebouw zich nu in belangrijke mate naar de stad toe en heeft het een positieve uitstraling op de openbare ruimte. Bijzonder aan het ontwerp van Ruland Architecten is dat het de oorspronkelijke monumentaliteit herstelt door weer zichtbaar te maken wat lange tijd verborgen is geweest.

Historie
Het stationsgebouw van Roosendaal is ontworpen door rijksbouwmeester D.E.C. Knuttel en spoorwegarchitect G.W. Heukelom en is gebouwd in de periode 1905 – 1907. Het asymmetrische langgerekte gebouw fungeerde als belangrijk grensstation voor het Nederlands spoorwegennet en is nog altijd onderdeel van het grote spoor- en rangeercomplex van de stad Roosendaal. In 1944 is een deel van het gebouw, waaronder de oorspronkelijke entreehal, onherstelbaar beschadigd geraakt. De nieuwe invullingen, naar ontwerp van architect S. van Ravesteyn, zijn in 1949 in gebruik genomen.

Renovatie en revitalisatie
In de loop der jaren is het stationsgebouw meerdere malen verbouwd en aangepast om te voldoen aan de zich wijzigende gebruikseisen. Met deze wijzigingen en diverse aanpassingen aan het exterieur had het stationsgebouw en de stationsomgeving haar samenhang en glans verloren. In opdracht van NS Stations heeft Ruland Architecten het stationsgebouw van Roosendaal grotendeels gerenoveerd en gerevitaliseerd. De originele entrees van de stationshal aan de perron- en stadszijde zijn hersteld en teruggebracht naar het oorspronkelijke beeld met toevoeging van moderne technieken, waaronder automatische schuif- en draaideuren. Storende en afbreuk aan de architectuur van het gebouw doende gevelwijzigingen zijn verwijderd en opnieuw uitgevoerd, passend in het totale gevelbeeld. Kozijnen, ramen en deuren zijn zoveel als mogelijk naar de oorspronkelijke indelingen hersteld, waaronder ook de oorspronkelijke roedeverdelingen in de grote boogramen van de voormalige visitatiehal. Het gehele exterieur is op basis van historisch kleuronderzoek in de oorspronkelijke kleurstellingen geschilderd: donkergroene ramen en deuren, witte kozijnen en diverse accenten in lichte geel- en bruintinten.

Hernieuwde allure
In het ontwerp van Ruland Architecten is de oorspronkelijke monumentale waarde hersteld door het inzichtelijk maken en restaureren van de oorspronkelijke structuren, indelingen en bouwkundige details. Nieuwe indelingen, ruimteafwerkingen en installaties zijn in moderne materialen en detailleringen uitgevoerd, passend bij het industriële karakter van het gebouw. Hiermee is een nieuw en modern gebruik van een zeer markant spoor gerelateerd industrieel erfgoed mogelijk gemaakt. Men kan met recht spreken over een ‘hernieuwde allure’ van zowel het station als het stationsplein van Roosendaal. De uitstraling van het stationsgebouw herstelt de oorspronkelijke monumentale waarde van het plein en maakt het wederom tot een prettig verblijfsgebied en een waardevolle entree van de stad, waarmee Roosendaal zich kan onderscheiden.

De Collectie
De renovatie en herontwikkeling van het stationsgebouw Roosendaal bleek een karakteristieke opgave. Het gebouw behoort tot ‘De Collectie’: een selectie van vijftig meest toonaangevende stations die representatief zijn voor de verschillende periodes uit de rijke geschiedenis van de Nederlandse stationsbouw, een lijst die is samengesteld door NS en ProRail. De status van rijksmonument maakte dat de renovatie en restauratie in aanmerking kwam voor een (eenmalige) subsidie ‘instandhouding industrieel erfgoed’ van de provincie Noord-Brabant. Met deze bijdrage van de provincie kon het stationsgebouw binnen een periode van drie jaar in fasen gerenoveerd en herontwikkeld worden.

LokatieRoosendaal
Metrage8000 m2 bvo
Jaar2011-2013
StatusUitgevoerd
OpdrachtgeverNS Stations, Utrecht
ArchitectRuland Architecten, Amsterdam
ConstructeurABR Adviesburo voor Bouwkonstrukties, Roosendaal
BouwkostenadviesBouwkostenadviesburo Treur bv, Hillegom
AannemerOome Raamsdonk bv, Raamsdonkveer
InstallatiesCofely Zuid-Nederland bv, Halsteren
FotografieJannes Linders, Rotterdam

© Ruland Architecten 2021