Station Geldermalsen

Restauratie en renovatie van monumentaal eilandstation

Het stationsgebouw van Geldermalsen is ontworpen en gebouwd door de Staatsspoorwegen en opgeleverd in 1898. Het gebouw is een Rijksmonument en een van de weinige eilandstations in Nederland. In opdracht van NS Stations is Ruland Architecten de architect voor de restauratie, renovatie en herontwikkeling van het exterieur en interieur van het stationsgebouw.

Het gebouw, en met name het metselwerk en kozijnen, bleek in zeer slechte staat te verkeren als gevolg van zuuraantasting door de fruit verwerkende industrie in de omgeving. Bovendien hebben diverse verbouwingen en aanpassingen in de loop der jaren de structuur en monumentale waarde van het gebouw aangetast en gedeeltelijk ook doen verdwijnen. Door veranderend gebruik waren de meeste ruimten in het gebouw in onbruik geraakt en stonden leeg.

Het gebouw is zoveel als mogelijk conform oorspronkelijk beeld en detail hersteld. De oorspronkelijke dakpannen zijn terug geplaatst, oorspronkelijke kozijnindelingen zijn hersteld en monumentale onderdelen zijn gerestaureerd. Bijzonder zijn de nieuwe schoorstenen en windvanen, die met de oorspronkelijke tekeningen en oude foto’s gereconstrueerd konden worden.

Aan de hand van historisch kleuronderzoek is het houtwerk van de kozijnen en daken weer in de oorspronkelijke kleuren hersteld. De gele zandsteen kleur voor het boeiboorden en kozijnen en de rode kleur voor de ramen en deuren zijn in overeenstemming met de kleuren van het zandsteen en metselwerk in de gevel.

Met diverse kleine aanpassingen in de gevel wordt het gebouw gereed gemaakt voor verdere herontwikkeling en hergebruik. In de daken zijn daklichten opgenomen en in de kopgevel grenzend aan het bijgebouw zijn nieuwe stalen kozijnen in de gevel geplaatst.

In het interieur worden oorspronkelijke structuren, monumentale ruimten en details hersteld, nieuwe installaties en installatieruimten passend in het gebouw opgenomen en de restauratie van de kopgevel van de huidige kiosk zal naar oorspronkelijk beeld en detail worden uitgevoerd. Het gebouw wordt hiermee geschikt gemaakt voor diverse functies en combinaties van functies, zoals horeca, kantoor, vergader en onderwijs.

Met een efficiënt en flexibel gebruik van het gebouw herneemt stationsgebouw Geldermalsen haar markante en voorname positie die zij bij oplevering had.

LokatieGeldermalsen
Metrage1548 m2 bvo
Jaar2008 – 2012 (planontwikkeling)
2013 – 2015 (fase 1 exterieur)
2016 (fase 2 interieur)
StatusFase 1 & 2 uitgevoerd
OpdrachtgeverNS Stations, Utrecht
ArchitectRuland Architecten, Amsterdam
ConstructeurConstructieburo de Prouw, Bunnik
Adviseur InstallatiesOverdevest Adviseurs
Adviseur BouwfysicaPeutz & Associes bv, Zoetermeer
Historisch onderzoek en waardestellingArchitectenburo Verlaan & Bouwstra, Vianen
BouwkostenBouwkostenbureau Heijneman
BouwdirectieBBA, ‘s-Hertogenbosch (fase 1)
Aannemer
BAM – Schakel en Schrale, Den Haag (fase 1)
AannemerKoninklijke Woudenberg B.V., Maastricht (fase 2)
FotografieJannes Linders, Rotterdam

© Ruland Architecten 2021