River Campus

Nieuw onderwijsgebouw in Geldermalsen

Het River Campus is een gezamenlijke nieuwbouw voor de fuserende opleidingen AOC Helicon Geldermalsen (MBO voor groen onderwijs) en ROC Rivor Geldermalsen (MBO ICT en Bedrijfsmanagement).

De lokatie van de nieuwbouw is opgenomen in het stedenbouwkundig plan voor de ontwikkeling van westzijde van het station Geldermalsen. Tussen het vele asfalt van parkeerplaatsen, P+R en het busstation behorende bij de stationsfuncties.

Ter versterking van de identiteit van de school tussen al het “parkeerblik” en het elimineren van niet nader benoemde ruimten rond het schoolgebouw, is de buitenruimte in het ontwerp opgenomen als binnentuin. Rond deze binnentuin liggen de voornaamste algemene ruimten van de nieuwe school. De binnentuin is een essentieel onderdeel van het concept van de school wordt waarin samenwerken in een geborgen leeromgeving centraal staat.

Aan de representatieve stationspleinzijde heeft het ontwerp drie lagen met een zakelijke uitstraling. Dit sluit aan bij het meer “economisch” gerichte onderwijs dat door Rivor gegeven wordt en die daar op de verdiepingen gesitueerd is. Aan de zuidzijde heeft het ontwerp één laag. Grenzend aan de binnentuin zijn hier voornamelijk de onderwijsruimten van Helicon gesitueerd. De mogelijkheid bestaat om dit lage deel in de toekomst uit te breiden met meerdere lagen. Het doorlopende dak met luifel bindt alle bouwdelen tot een geheel en wordt uitgevoerd als een vegetatiedak.

Door de opzet, vorm en massa behoudt het ontwerp een menselijke schaal gecombineerd met een duurzame uitstraling.

LokatieGeldermalsen
Metrage5020 m2 bvo
Jaar2008
StatusVoorlopig Ontwerp
OpdrachtgeverAOC Helicon / ROC Rivor, Geldermalsen
ArchitectRuland Architecten, Amsterdam
AfbeeldingenRuland Architecten, Amsterdam

© Ruland Architecten 2021