Kloostercomplex Mariadal

Visie op ontwikkeling kloostercomplex te Roosendaal

“Na lange, lange jaren kwam er weer een prins uit verre landen, en hoorde, hoe een oud man vertelde van die doornhaag, hoe daar een paleis achter moest zijn, en in dat paleis een wondermooie prinses, Doornroosje genaamd, en hoe ze al honderd jaar sliep, en de koning, en de koningin, en de hele hofhouding erbij. Hij had het van zijn grootvader, die had gezien dat er al veel prinsen geweest waren, die door de doornhaag hadden willen dringen, maar ze waren eraan blijven hangen en treurig omgekomen. Toen zei de jonge prins: “Ik ben niet bang; ik wil erheen en het mooie Doornroosje zelf zien.” De oude man ried het hem af, met kracht en met ernst, maar de jonge man wilde niet luisteren. Er waren juist honderd jaar verlopen; en de dag was aangebroken waarop Doornroosje weer kon ontwaken.”

Het kloostercomplex Mariadal was in het verleden zeer groot, goed gestructureerd en beeldbepalend complex in het centrum van Roosendaal. Door de jaren heen zijn delen van het complex gesloopt en is het terrein aanzienlijk in grootte geslonken tot haar huidige omvang. Het klooster Mariadal met de oorspronkelijke kloostertuin is een rijksmonument.

De functie als klooster is verdwenen en ontwikkelingen zijn gaande voor een nieuwe bestemming voor het complex en bijbehorende tuinen. Door de provincie Noord Brabant is eind 2013 een uitvraag georganiseerd voor ideeën over en een ontwikkelingsplan voor kloostercomplex Mariadal.

De randvoorwaarden in deze uitvraag geven veel aanleiding voor onderzoek, maar sluiten nog niet helemaal aan bij de gemeentelijke ambities voor Roosendaal. Bovendien is de locatie Mariadal onbekend en (derhalve) ondergewaardeerd en elke businescase fragiel.

Ruland Architecten heeft, in nauwe samenwerking met Werknaam b.v., middels een visie document een voorstel tot nuancering van de opgave Mariadal gemaakt. Hierin wordt ingezet op een intensief gebruik van de tuin als collectief park met stedelijke routes. Door de waardeontwikkeling van de kloostertuin en omringende percelen krijgt de businesscase voor Klooster Mariadal een ferme wind in de rug.

Doornroosje ontwaakt.

LokatieRoosendaal
Jaar2013
StatusStudie
InitiatiefRuland Architecten, Amsterdam
In samenwerking metWerknaam b.v., Amsterdam
AfbeeldingenRuland Architecten, Amsterdam

© Ruland Architecten 2021