Douaneloods Roosendaal

Instandhouding Douaneloods Roosendaal

Een aanvraag voor de subsidie cultureel erfgoed van de Provincie Noord Brabant is ingediend voor de instandhouding van de douaneloods op het stationscomplex van Roosendaal. Deze loods was voorheen in gebruik door van Gend en Loos en wordt nu verhuurd ten behoeve van particuliere opslag. De beoogde werkzaamheden betreffen de instandho­uding van het rijksmonu­ment inclusief demontage van de tijdelijk­e voorzieni­ngen. De oorspronk­elijke karakteri­stiek en monumenta­le kwaliteit van het daklandsc­hap wordt hersteld door de restaurat­ie van de oorspronk­elijke dakafwerk­ing, dakoverst­ekken en dakkapell­en.

Update januari 2015: Deze subsidie ronde werd verdeeld over een serie van kleine projecten waarbij de aanvraag douaneloods helaas niet gehonoreerd is. In maart 2015 gaat er een tweede subsidie ronde van start voor welke de Douaneloods wellicht alsnog in aanmerking kan komen.