Ondertussen in het stationsgebouw Den Haag Hollands Spoor

In het rijksmonumentale stationsgebouw Den Haag HS is onlangs de nieuwe liftconstructie opgebouwd. Hiermee is een belangrijke stap gezet richting het integraal toegankelijk maken van perron 1.

Naast de liftschacht is ook de ‘ruwbouw’ van de nieuwe perrontrap bijna afgerond en kan er worden begonnen aan de afwerking.

In de reizigerstunnel en de stationshal beginnen de ruimtes vorm te krijgen en zorgen de nieuwe doorgangen voor een goede en overzichtelijke verbinding.

Verbouwing stationsgebouw Roermond van start

Naar ontwerp van Ruland Architecten wordt het stationsgebouw uit 1881 gerenoveerd en verbouwd. De doorgang vanuit het busplein naar het station wordt hersteld en de hoofdentree wordt in oude glorie hersteld. Daarnaast komt er een StationsHuiskamer en krijgt de bloemist een nieuwe plek in het stationsgebouw. Met het ontwerp wordt de oorspronkelijke grandeur van het station weer hersteld.

Feestelijke opening van station Maastricht

Vandaag is het Station Maastricht feestelijk geopend. Na een grondige restauratie is een schatkist vol aan bijzondere details, materialen, kleuren en historische elementen in oude luister en glorie hersteld. Ruland Architecten is zeer trots op het behaalde resultaat.

Voor de bezoekers heeft NS Stations QR-codes bij de ‘Schatten van het station’ geplaatst. Op die manier is meer informatie te vinden over de oude monumentale details

Gevelherstel in Apeldoorn

Na een ‘plofkraak’ op een geldautomaat is een deel van de gevel van het stationsgebouw Apeldoorn zwaar beschadigd geraakt. Ruland Architecten is gevraagd om het herstel van de gevel vorm te geven en de benodigde vergunningen te verzorgen.

Bijzonder schilderwerk gerestaureerd

Op station Deventer zijn de grotendeels verdwenen gietijzeren ramen op basis van enkele overgebleven ramen nieuw gemaakt. De lichtstraat is hiermee naar oorspronkelijk beeld en detail hersteld, uiteraard met in achtneming van de modernste veiligheideisen.
De wachtkamers op station Deventer maken deel uit van de perronoverkapping. Het bleek dat de herstelwerkzaamheden vrij omvangrijk waren. Hierdoor deed de kans zich voor om de nog aanwezige eikenhouten plafonds in oorspronkelijke staat terug te brengen. Ook de bijzondere silhouet tekeningen van illustrator Chris Kras (Jan Feith) zijn hersteld en geconserveerd.

Station Geldermalsen revisited

In 2015 is de herontwikkeling en restauratie van het bijzondere stationsgebouw van Geldermalsen afgerond, naar ontwerp van Ruland Architecten. De restauratie van het bijgebouw viel destijds buiten de scope, hoewel daar in de planvorming wel was voorzien. We zijn dan ook erg verheugd dat dit laatste deel van het station eindelijk ook gerestaureerd is. Net als in het hoofdgebouw zijn de kozijnindelingen hersteld en geschilderd in het oorspronkelijke kleurpalet. Het metselwerk met haar bijzondere geveltekening in gekleurd baksteen is gerestaureerd. Het unieke eilandstation van Geldermalsen, een bijzonder onderdeel van het industrieël erfgoed, is in haar volle glorie hersteld.

Oplevering verbouwing stationsgebouw

De werkzaamheden voor de verbouwing van de oostvleugel en middendeel van het stationsgebouw te Zwolle zijn grotendeels afgerond. Deze week vonden de vooropleveringen plaats van met name de binnenruimten. Medio augustus zullen de eerste retailers beginnen met de verdere inrichting.

Renovatie wachtkamer Heemstede Aerdenhout

De werkzaamheden voor het herstel van de wachtkamers in Heemstede-Aerdenhoud zijn bijna afgerond. De daglichtkokers in de gevel functioneren weer, het schilderwerk is in het oorspronkelijk kleurenpallet aangebracht. Het meubilair is op basis van fotos en tekeningen nieuw gemaakt.

Gestegen waardering voor station Gilze-Reijen

Uit onderzoek van NS en ProRail blijkt dat de reizigerswaardering voor Station Gilze-Rijen het afgelopen jaar gestegen is. Uiteraard delen wij de mening uit het artikel van BN De Stem dat dit het resultaat is van de geslaagde renovatie van het historische gebouw.

Gevel renovatie op station Enschede

De werkzaamheden voor de renovatie van de gevel van station Enschede zijn nagenoeg afgerond. Op basis van oude tekeningen en mallen zijn de karakteristieke betonnen gevelelementen nieuw geproduceerd en aangebracht. Het oorspronkelijke aanzicht is weer hersteld en de samenhang in het unieke ontwerp van Schelling weer zichtbaar gemaakt.