Station Roermond

Schetsontwerp station Roermond

In opdracht van NS Stations is onderzocht hoe het huidige station Roermond, en vooral het historische stationsgebouw dat grotendeels leeg staat, herontwik­keld kan worden tot een levendig en voor de reiziger aantrekkelijk station. Daarnaast is onderzocht hoe de aansluiting op de directe omgeving en de toegangkelijkheid kan worden verbeterd. Met de voorgestelde ingre­pen krijgt het station zijn glans terug en herneemt het zijn positie als sprankelend schakelpunt tussen de reiziger en de stad.