Restauratie monumentale perronoverkappingen

Ruland Architecten levert expertise en advieswerk bij de restauratie van de rijksmonumentale perronoverkappingen op station Maastricht en station Roosendaal. Voor beide projecten worden de inventatisatie, restauratie en adviesrapportages gemaakt, alsmede de benodigde omgevingsvergunningen en overleg met monumenteninstanties verzorgd.

(afbeelding station Roosendaal)