Deelvisie Reclamedragers op Stations

In opdracht van NS Stations heeft Ruland Architecten onderzoek gedaan naar de architectonische inpassing van reclamedragers op stations. Door middel van een casestudie zijn negen veel voorkomende typen stations (van heel groot tot heel klein) onderzocht. De bevindingen zijn verwerkt tot uitgangspunten en randvoorwaarden, vastgelegd in een deelvisie document, dat gebruikt gaat worden in de uitrol van de reclame op stations.

Lees meer over dit project.