Ruland Architecten, advies op maat

De term ‘plasbrand’, verbranding van een plas van brandende vloeistof, heeft alle partijen betrokken bij de ingebruikname van de nieuwe horeca in het stationsgebouw van Rotterdam Noord flink bezig gehouden.

Het stationsgebouw is in 1960 ontworpen door architect S. van Ravenstein. De brandveiligheid en vluchtroutes bleken in de uitzonderlijke situatie van een ‘plasbrand’ niet voldoende gewaarborgd. Omdat het gebouwtje inmiddels een rijksmonument is, dienden de benodigde ingrepen met zorg en instandhouding van het oorspronkelijk ontwerp en beeld toegepast te worden.

Ruland Architecten is gevraagd om hiervoor advieswerk te leveren, het benodigde ontwerpwerk te verrichten en overleg te voeren met de diverse betrokken gemeentelijke instanties.

Met het aanbrengen van een nieuwe vluchttrap, aanpassingen aan de bestaande loopbruggen en staalkozijnen voldoet het stationsgebouwtje op een passende wijze weer aan de huidige wet- en regelgeving.