Contouren Ibis Amsterdam Centre

Na het sloop en breekwerk is de opbouw van de begane grond voor het hotel Ibis Amsterdam Centre volop aan de gang. De bestaande mezzanine is verlengd om meer ruimte te maken voor backoffice en kantoren. Door het wegbreken van enkele binnenwanden kan de restaurant ruimte vergroot worden. De installaties worden vernieuwd, aangepast en in het zicht gebracht.