Werken boven het fietspad

Na het gereed komen van de eerste verdiepingsvloer is gestart met de bekisting en wapening van de tweede verdieping. De contouren van de gebogen overstekende verdiepingsvloer is al herkenbaar. Het fiets- en voetpad lopen parallel aan de gevel op de begane grond en eerste verdieping.