Gemeentehuis Millingen – Ubbergen – Groesbeek

Verbouwing van bestaand gemeentehuis

De gemeenten Millingen, Ubbergen en Groesbeek zijn op 1 januari 2015 gefuseerd. De gezamelijke organisatie zal gehuisvest gaan worden in het bestaande gemeentehuis van Groesbeek. Ruland Architecten is gevraagd een voorlopig ontwerp te maken voor de benodigde verbouwing van de publieksruimten en interne routing.

  • Gemeentehuis MUG

In iedere gemeente neemt het gemeentehuis een sleutelpositie in als verbindend element tussen bestuur en ambtenaren enerzijds en de gemeente met haar inwoners anderzijds. Het is een gebouw waar publieke zaken worden geregeld en waar men elkaar ontmoet. Nu de drie gemeenten Millingen-Ubbergen-Groesbeek samengaan zal ‘hun’ gemeentehuis veel meer moeten zijn dan het ‘verbouwde en aangepaste gemeentehuis’ van de huidige gemeente Groesbeek. Deze ambitieuze nieuwe gemeente verdient een ‘nieuw huis’ met een passende uitstraling, die herkenbaar is voor alle inwoners.

De interne routing in het huidige gebouw staat echter het huisvesten van een nieuwe gemeentelijke organisatie niet toe. Door de huidige positionering van de trappen is de hal vrijwel onbruikbaar als ontmoetingsplek en verstoort het een efficiënte routing door het gebouw. De toegang naar de kelder is weggestopt en daarmee ruimtelijk en visueel afgesloten van de rest van het gebouw. Daarnaast keert het gebouw zich af van de belangrijkste route in en door het centrum: de Dorpsstraat. Het gemeentehuis staat er als het ware met de rug naar toe. Tenslotte heeft de raadszaal, het ‘hart’ van het bestuur, naar buiten toe de uitstraling van een gesloten bastion.

In onze visie is een van de belangrijkste ingrepen het verwijderen van de bestaande trappen en het maken van een nieuwe, markante trappartij in de centrale hal. Dit nieuwe stijgpunt maakt een efficiënte routing door het gebouw mogelijk, terwijl deze ruimtelijke ingreep ervoor zorgt dat de centrale hal meer welkom en uitnodigend wordt. Door de verticale verbinding wordt de kelder een integraal en goed te gebruiken onderdeel van het gebouw. Met het verwijderen van de huidige trappen en het onbruikbare publieke balkon kan ook de raadszaal zowel letterlijk als figuurlijk, een ’gave’ ruimte worden.

Een extra publieksentree aan de Dorpsstraat vergroot in onze ogen de bereikbaarheid en stimuleert het onderlinge contact en de ‘toevallige’ ontmoeting tussen medewerkers en bezoekers. Door deze ingreep komt het gemeentehuis ook echt midden in de nieuwe gemeente te liggen. Door voorts nog het huidige venster van de raadszaal te vergroten, wordt de gesloten kopgevel van de raadszaal opengemaakt, waardoor het functioneren van het bestuur met een simpele ingreep transparant en zichtbaar wordt.

Het bestaande, introverte gebouw zal met deze goedgekozen ingrepen kunnen transformeren in een nieuw en eigentijds, herkenbaar en efficiënt gebouw met een open en toegankelijk uitstraling. Een prachtig nieuw huis voor een prachtige nieuwe gemeente.

LokatieGroesbeek
Metrage4800 m2 bvo
Jaar2014
StatusVoorlopig Ontwerp
OpdrachtgeverGemeente Groesbeek, Groesbeek
ArchitectRuland Architecten, Amsterdam
AfbeeldingenRuland Architecten, Amsterdam

© Ruland Architecten 2024