Reclamedragers op stations

Ruland Architecten onderzoekt de architectonische inpassing van reclames op stations

In opdracht van NS Stations heeft Ruland Architecten onderzoek gedaan naar de architectonische inpassing van reclamedragers op stations. Door middel van een casestudie zijn negen veel voorkomende typen stations (van heel groot tot heel klein) onderzocht. De bevindingen zijn verwerkt tot uitgangspunten en randvoorwaarden, vastgelegd in een deelvisie document, dat gebruikt gaat worden in de uitrol van de reclame op stations.

 

 

De casestudie en het maken van de deelvisie zijn uitgevoerd binnen het kader van het Spoorbeeld, opgezet door Bureau Spoorbouwmeester, NS Stations en ProRail. Met het Spoorbeeld werken de drie partijen gezamenlijk aan een herkenbaar, toegankelijk, overzichtelijk en gebruiksvriendelijk spoor met als doel het versterken van het gevoel van vertrouwen en veiligheid bij reizigers.

Het Spoorbeeld is opgebouwd uit Visies en ondersteunende Deelvisie documenten. Alles wat betrekking heeft op de beleving van het spoor, de stations en haar directe omgeving is in deze documenten vastgelegd. Van algemene richtlijnen ten aanzien van informatievoorzieningen tot en met de vorm en positiebepaling van banken, wachtplekken en overige perroninrichtingen.

Binnen de voorgenoemde visie documenten over informatie op stations en stationsoutillage waren uitgangspunten voor de reclamedragers slechts in algemene bewoording omschreven. Een nadere uitwerking was nodig, vooral vanwege de wens om het aantal reclameobjecten op stations drastisch te verminderen.

Ruland Architecten werd door Bureau Spoorbouwmeester en NS Stations benaderd om middels een casestudie op negen stations te onderzoeken waar de algemene knelpunten en problemen zouden ontstaan en om te komen tot aanbevelingen over een goede inpassing. De geselecteerde negen stations varieerden in grootte en complexiteit; van zeer klein tot de grootste stations van Nederland.

Binnen een werkgroep met vertegenwoordigers van Bureau Spoorbouwmeester, NS Stations en ProRail zijn vervolgens op basis van de bevindingen van Ruland Architecten werkbare kaders geformuleerd die bij het plaatsen van reclamedragers in acht genomen dienen te worden. Ruland Architecten leverde binnen de werkgroep een actieve bijdrage in het samenstellen van de deelvisie en het leveren van hiervoor benodigde deelstudies en gegevens.

Lokaties CasestudieUtrecht Centraal, Amsterdam Centraal, Rotterdam Centraal, Den Haag, Eindhoven, Nijmegen, Amsterdam Bijlmer Arena, Hollandsche Rading, Didam, Lunteren & Wehl
Jaar2016
StatusOpgeleverd
OpdrachtgeverNS Stations, Utrecht
AfbeeldingenRuland Architecten, Amsterdam
© Ruland Architecten 2021