Station Geldermalsen revisited

In 2015 is de herontwikkeling en restauratie van het bijzondere stationsgebouw van Geldermalsen afgerond, naar ontwerp van Ruland Architecten. De restauratie van het bijgebouw viel destijds buiten de scope, hoewel daar in de planvorming wel was voorzien. We zijn dan ook erg verheugd dat dit laatste deel van het station eindelijk ook gerestaureerd is. Net als in het hoofdgebouw zijn de kozijnindelingen hersteld en geschilderd in het oorspronkelijke kleurpalet. Het metselwerk met haar bijzondere geveltekening in gekleurd baksteen is gerestaureerd. Het unieke eilandstation van Geldermalsen, een bijzonder onderdeel van het industrieël erfgoed, is in haar volle glorie hersteld.