Gerenoveerd stationsgebouw Gilze-Rijen in film gebiedsontwikkeling

In opdracht van NS Stations heeft Ruland Architecten het ontwerp gemaakt voor de renovatie van het stationgebouw Gilze-Rijen. Het project is onlangs uitgevoerd door aannemer Oome Raamdonk b.v.
Het stationsgebouw speelt een centrale rol in het filmpje van de gemeente Gilze en Rijen over de verdere stationsgebiedsontwikkeling, via Ontwikkeling Spoorzone Rijen.

Bouwen boven het spoor

Bouwen boven het spoor is weer actueel naar aanleiding van een debat avond in Pakhuis de Zwijger Amsterdam. Met het Ibis Hotel Amsterdam Centre heeft Ruland Architecten al de benodigde kennis en expertise in huis!

Artikel in de Volkskrant en via Bureau SpoorBouwmeester.

Overdracht Villa Breedband

Villa Breedband te Arnhem is afgelopen vrijdag formeel overgedragen aan de eigenaar, Breedband. Hierbij alvast een voorproefje van de nog te maken foto serie.

Foto gemaakt door Jannes Linders, Rotterdam.

Start bouw herontwikkeling stationsgebouw Maastricht

Vandaag was de officiële start van de bouw ‘herontwikkeling van het stationsgebouw Maastricht’, naar ontwerp van Ruland Architecten. De aannemer is Laudy Bouw uit Sittard, het project is in opdracht van NS Stations.
Het monumentale karakter, de oorspronkelijke grandeur en ruimtelijke kwaliteit van gebouw worden in ere hersteld. Leegstaande ruimten worden ingevuld en het programma wordt uitgebreid met een Grand Café met terras aan het stationsplein. Het station herneemt haar positie als logische schakel in het stedelijk weefsel van de stad Maastricht.

Stationsgebouw Maastricht in de media

In aanloop tot de officiële start van het project herontwikkeling stationsgebouw Maastricht wordt er al berichten in de lokale media: op de regionale nieuwszender L1mburg en een artikel in de krant de Limburger.

Workshop stationsomgeving Sittard

De gemeente Sittard heeft een workshop georganiseerd rondom de verbetering van de stationsomgeving van Sittard. Op verzoek van de gemeente heeft Ruland Architecten de positie en rol van het stationsgebouw binnen de ambities van de gemeente onderzocht. Hierbij is nauw samengewerkt met OKRA landschaparchitecten, de ontwerpende partij voor de stationsomgeving. Door veranderende inzichten en reizigersfuncties zou het station Sittard verbouwd kunnen worden tot een open en overzichtelijke ruimte, met meer visuele relaties met haar omgeving.

Ambitienota Stad en spoor Maastricht

Op initiatief van de Gemeente Maastricht is er in een aantal workshops gezocht naar mogelijkheden en ambities voor de oost-west verbinding van Maastricht. Deze verbinding loopt van de groene loper van de A2 zone via het station naar het stadscentrum. Deelnemers waren de gemeente Maastricht, NS Stations, ProRail, Venhoeven CS en Ruland Architecten. De bevindingen van deze workshops zijn samengevat in de ambitienota Stad en spoor Maastricht.

Ronde tafelgesprek Stad en Spoor Toekomstcafé

In het Stad en Spoor Toekomstcafé te Maastricht vond onder leiding van Frans Pollux op 11 april een levendige informatieavond en rondetafelgesprek plaats. O.a. Joost Ruland (betrokken bij de herontwikkeling van station Maastricht), Fons Meijer (voormalig projectmanager Spoorzone Tilburg) en Nicole Rijkens (toekomstverkenner en projectleider co-creatie Stad en Spoor) debatteerden over de toekomst van station Maastricht.

Station Zaltbommel is Spoorbeeldverhaal #6

Architectuurcriticus Kirsten Hannema neemt station Zaltbommel als voorbeeld van het architectonisch ontwerp als meerwaarde in haar  artikel “spoorbeeldverhaal #6: geconctroleerde en geboden toegang”. Het artikel is verschenen in de serie Spoorbeeldverhaal van Bureau Spoorbouwmeester. Te lezen op de website van Bureau Spoorbouwmeester.

Motel One Rotterdam

Het architectenontbijt, thema leisure

Als onderdeel van de themaperiode ‘Leisure’ organiseert Architectenweb op donderdagochtend 12 mei een netwerkontbijt van architecten, interieurarchitecten, adviseurs, opdrachtgevers en aannemers onder leiding van de redactie van Architectenweb.

Ingezoomd wordt op het ontwerp van hotels. Welke trends zijn in het ontwerp van hotels te zien? Op welke vlakken kun je als architect bij dit soort projecten meerwaarde leveren? Welke vernieuwingen zijn mogelijk? Hoe ontwerp je de juiste beleving? Wat kunnen de hotelketens leren van de kleinere stadshotels en andersom? En hoe kunnen hotels zo ontworpen worden dat ze met hun voorzieningen een positieve bijdrage leveren aan de stad?

Ruland Architecten is een van de genodigden.

Zie de projecten Hotel Ibis Amsterdam Centre en Motel One Rotterdam van Ruland Architecten.